Vakbond

AOb . Algemene Onderwijsbond

Voor goed onderwijs is goed geschoold, professioneel en gemotiveerd personeel noodzaak. De AOb is belangenbehartiger van het onderwijspersoneel, zowel onderwijsinhoudelijk als arbeidsvoorwaardelijk. Voor meer informatie over de AOb, klik op onderstaande button.