Samen met Partou investeren in Het Veldhuis

Vanuit het programma Scholen op Koers naar 2030 werken we samen met experts van de provincie aan een gezamenlijke en planmatige aanpak bij onze verduurzamingsopgave. We streven voor al onze scholen naar een gezond binnenklimaat, een laag energieverbruik en nog belangrijker gebouwen ondersteunend aan het onderwijs dat gegeven wordt binnen de school, past bij het aantal leerlingen, toegankelijk is en toekomstbestendig. Deze week een mooie stap met het plaatsen van zonnepanelen op het dak van Het Veldhuis voor de kinderen van Partou en de Toermalijn.

De route naar een duurzame school zien wij als de kans om onze kinderen en de omgeving van onze school enthousiast te maken. Zo nemen we als school iedereen mee in de energietransitie. Dat doen we met de tools van Zowiezon die duurzaamheid tot leven brengen. Want de stappen van onze scholen zijn goed, maar kunnen veel meer in beweging brengen. In Zowiezon streven Eneco en Stichting Schooldakrevolutie naar een Nederland waarin alle kinderen leren op en over zonne-energie van het eigen schooldak. Gijs van de Laar van Schooldakrevolutie overhandigde de toolbox en leerlingen presenteerden wat zij in de lessen over duurzaamheid hebben geleerd. Een mooie afsluiting van het zonnepanelenproject.