Over ons

BasisWijk is de koepel van vijf openbare basisscholen in Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek. Elk met een eigen kleur, een eigen identiteit. En toch met elkaar verbonden. Scholen die durven te vernieuwen. Scholen met vakkundige, bevlogen leerkrachten. Scholen waar elk kind mag zijn wie het is, gezien wordt, zich veilig voelt.

 

Openbare identiteit

Op onze scholen is ieder kind welkom. We omarmen diversiteit en leren de kinderen met respect en een open blik met elkaar om te gaan. Verschillen mogen er zijn. Niets is gek, alles is bespreekbaar.

 

Inspirerend

Onze scholen bieden een veilige en inspirerende omgeving. Met vakkundige, gepassioneerde leerkrachten die kinderen stimuleren en uitdagen. Pas als een kind mag zijn wie het is, kunnen talenten tot bloei komen.

 

Talenten en zorgaanbod

Dyslexie? Taalachterstand? Hoogbegaafd? Meer of minder uitdaging nodig? Onze scholen bieden extra ondersteuning en uitdaging in de vorm van onder meer een taalklas, plusklassen en een Explora-klas. Bovendien werken wij nadrukkelijk aan inclusief onderwijs: passend onderwijs voor alle kinderen.

 

Kind eigenaar leerproces

Elk kind heeft een eigen manier van leren, van ontdekken. We willen de leerlingen ruimte geven. Om zelf talenten te ontdekken, eigenaar te zijn van het eigen leerproces, te leren samenwerken. Er wordt steeds meer projectmatig samengewerkt en onderzoekend geleerd, vanuit eigen behoeften en talenten van kinderen. Elk kind eigenaar van zijn of haar leerproces, dat is onze stip aan de horizon. Een ambitie die onze scholen stapsgewijs willen realiseren. Elke school in zijn eigen tempo.

 

Klaar voor de toekomst

Onze scholen begeleiden kinderen naar de toekomst. Dat betekent onderwijs waarin niet alleen kennis wordt overgedragen, maar ook vaardigheden worden aangeleerd zoals samenwerken, communiceren, respect, burgerschap, ICT-vaardig zijn, mediawijsheid en innovatief denken.