GMR

Ouders en leerkrachten hebben een belangrijke stem in het beleid en de besluitvorming van de BasisWijk. Zij worden vertegenwoordigd door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), bestaande uit afvaardigingen van de Medezeggenschapsraden (MR) van de aangesloten scholen.

 

Gesprekspartner

Als volwaardig gesprekspartner van het College van Bestuur is de GMR hèt overkoepelende inspraakorgaan, dat, afhankelijk van het onderwerp, advies- dan wel instemmingsrecht heeft.

 

Schooloverstijgende belangen

De GMR kijkt nadrukkelijk naar het grotere geheel, naar schooloverstijgende onderwerpen. Bij beslissingen weegt het gezamenlijke belang zwaarder dan de belangen van individuele scholen. Doorslaggevend is altijd wat het beste is voor het kind.

 

Actieve meedenkers

De GMR bestaat uit actieve meedenkers, die graag een steentje willen bijdragen. Gemotiveerde ouders en leerkrachten die zich betrokken voelen en kritisch willen meedenken en meebeslissen over zaken als begroting, formatie en onderwijskundig beleid.

 

Cursussen

Omdat de GMR regelmatig van samenstelling wisselt, wordt er om het jaar een basiscursus en het andere jaar een verdiepingscursus georganiseerd. Op deze manier wordt geborgd dat leden hun rechten kennen en over voldoende inhoudelijke kennis en deskundigheid beschikken.

 

Spreekbuis voor alle ouders

Voor ouders is de GMR bij uitstek dé spreekbuis richting College van Bestuur. De GMR luistert naar ouders, vertegenwoordigt hun belangen. En nodigt graag iedereen uit om zijn of haar mening te laten horen. Als GMR wordt samen met de betrokkenen onderzocht hoe het probleem of de suggestie kan worden opgepakt of opgelost.

 

Laagdrempelig

Laagdrempeligheid, communicatie en openheid zijn sleutelwoorden binnen deze GMR. Stip aan de horizon is het verder wegnemen van eventuele drempels en hiërarchie, zodat ouders de weg naar de GMR weten en durven te vinden.

Bert van Rijswijk

Voorzitter en teamlid vanuit De Werkschuit

Joyce Motshagen

Ouderlid vanuit De Werkschuit

Dorien Marissink

Teamlid vanuit De Toermalijn

Mardi Barten - Lauffer

Ouderlid vanuit De Toermalijn

Chantal Wijman

Teamlid vanuit Piet de Springer

Marlien Crooijmans

Ouderlid vanuit Piet de Springer

Lotte Bus

Teamlid vanuit Het Anker

Vacature

Ouderlid vanuit Het Anker

Willeke Berends

Teamlid vanuit De Horn

Bjarne Ramaker en Isolde Timmers

Ouderlid vanuit De Horn