College van Bestuur

Marion Idema -Weijman onze voorzitter College van Bestuur.

 

Als bevlogen, ervaren bestuurder heeft zij een heldere onderwijskundige visie. Ze vindt het vooral belangrijk dat kinderen invloed hebben op het eigen leerproces. Dat we samen een omgeving creëren waar zij in staat worden gesteld ontdekkend te leren, hun blikveld te verruimen en hun enthousiasme te vergroten.

 

Onderwijs waarin het kind centraal staat, ieder met eigen talenten, manieren van leren, en behoeftes en wensen. Vernieuwend onderwijs waarbij potentie en ontwikkeling centraal staan en er niet alleen kennis wordt overgedragen. De wereld verandert en aandacht voor levensvaardigheden zoals samenwerken, communiceren, respect, burgerschap, ICT-vaardigheid, mediawijsheid, creatief en innovatief denken zijn cruciaal. In het belang van het kind van nu, in het belang van de wereldburger van morgen.

 

De concepten leiden bij de vijf scholen al tot veelbelovende resultaten, vooral dankzij de vakkundige, enthousiaste leerkrachten. Leerkrachten met passie voor hun vak, met liefde voor de kinderen. Die met onderwijsvernieuwing bezig zijn, met de vraag hoe ze hun onderwijs kunnen verbeteren en zich verder kunnen ontwikkelen.

 

De kracht van het College van Bestuur is mensen te stimuleren en de ruimte te geven om zich te ontwikkelen. Leren en werken gaat beter in een fijne omgeving waar de betrokkenheid groot is. Dat creëren we samen. Het belang van het geven, nemen en dragen van verantwoordelijkheid en het geven van vertrouwen. Eigenaarschap daar waar het hoort: bij de persoon zelf. In vertrouwen dat iedereen doet wat hij kan in het belang van de leerlingen en bijdraagt aan de kwaliteit van het leren en werken binnen onze stichting.

 

Door samen te werken, te netwerken, kaders te scheppen en financiële middelen vrij te maken, wil het College van Bestuur samen met haar staf een vernieuwende, inspirerende onderwijskundige omgeving blijven creëren. Eigentijds onderwijs en een omgeving waarin kinderen open en kritisch naar de samenleving kijken. Waar iedereen met veel plezier werkt en de kinderen van vandaag worden opgeleid tot nieuwsgierige zelfbewuste burgers van morgen.

 

Marion Idema: Iedere school is uniek en werkt aan een stevige basis voor onze leerlingen. We dagen hen uit om sprongen te maken. Ons onderwijs als een optelsom van positieve ervaringen en van plezier in leren en ontdekken. Dankzij de inzet van ons bevlogen team en daar ben ik trots op. Op de mooie diverse club die wij samen bij BasisWijk zijn. Mijn drijfveer om elke dag verschil te maken voor onze kinderen in Wijk”.

Marion_Horizon

``Door te inspireren, stimuleren en faciliteren wil ik onderwijsvernieuwing mogelijk maken. In het belang van onze kinderen.``

Marion Idema - Weijman

Voorzitter College van Bestuur