OBS Piet de Springer: veilig en betrokken

Obs Piet de Springer is een kleine, veilige school, waar iedereen elkaar kent en waar álle kinderen welkom zijn. Een school waar de enthousiaste en betrokken leerkrachten elk kind kennen en hem of haar in een rustige, veilige omgeving uitdagen om alles uit zichzelf te halen. Tegelijk is de in een prachtig nieuw pand in Langbroek gehuisveste school vernieuwend en vooruitstrevend: met ICT, passend onderwijs, onderzoekend en coöperatief leren is het een school anno nu.

Veilig

Het kind staat centraal in een veilige omgeving. De betrokken leerkrachten en de in totaal 90 leerlingen kennen elkaar, helpen elkaar, gaan respectvol met elkaar om, en voelen zich veilig. Uit een recente enquête bleek 100% van de leerlingen zich veilig te voelen. De school hecht daar veel waarde aan. Immers, je kunt pas leren en je ontwikkelen als je je veilig voelt.

Zorg

Op de Piet de Springerschool is voor alle kinderen een plek. Ook voor kinderen die speciale ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs dus, mogelijk dankzij de ook op dit gebied geschoolde leerkrachten. Voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, is er een Plusklas.

Sport

Er is veel aandacht voor sport. De leerlingen hebben tweemaal per week gymles en doen mee aan de ‘Voel jij je lekker’-tour.

Vernieuwend

Obs Piet de Springer is vernieuwend, zijn tijd vaak al ver vooruit. Zoals op het gebied van ICT. Vanaf groep 3 wordt er gewerkt met laptops.

Onderzoekend en coöperatief leren

Vernieuwing ook in de manier van leren: steeds meer onderzoekend en coöperatief, zowel bij zaakvakken als bij taal. Vragen formuleren, onderzoeken, samenwerken en actief bezig zijn met de stof leveren veelbelovende resultaten op.