OBS De Werkschuit: open en betrokken

Openheid en betrokkenheid, daar zit de kracht van obs De Werkschuit. Ouders, (oud)leerkrachten en leerlingen zijn nauw bij het onderwijs betrokken en iedereen is welkom. Binnen een duidelijke, klassikale setting wordt er samengewerkt en goed onderwijs gegeven. Creatief denken wordt daarbij gestimuleerd. Verder biedt de school, die deel uitmaakt van Brede School Noorderwaard, een unieke binnentuin en tal van activiteiten.

Betrokken

De betrokkenheid op De Werkschuit is groot. Leerlingen worden gestimuleerd zich betrokken te voelen bij anderen én bij zichzelf. Ook ouders worden nadrukkelijk bij de school betrokken. In een sfeer van openheid en laagdrempeligheid wordt er samengewerkt tussen ouders, leerlingen en leerkrachten.

Creatief leren

Creatieve vakken zijn geïntegreerd in vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. Leerlingen zijn zo op verschillende manieren met de lesstof bezig. Hierdoor wordt leren effectiever en het creatief denken gestimuleerd.

Vreedzame School

Als Vreedzame School is De Werkschuit bewust bezig met het ontwikkelen van sociale competentie en actief burgerschap. De school vindt het belangrijk dat kinderen verantwoordelijkheid nemen en openstaan voor verschillen tussen mensen. Niet alleen verschillen accepteren, maar ook waarderen.

Actief

Van werken in de binnentuin tot koken in de grote keuken, van het rennen van de ‘daily mile’ tot de jaarlijkse kerstmusical, De Werkschuit is een actieve school met tal van leerzame projecten en creatieve activiteiten.

Meer en minder uitdaging

De leerkrachten differentiëren hun lesaanbod, waardoor er extra aandacht is voor leerlingen die iets meer moeite hebben met leren. Voor kinderen die meer willen en kunnen, is er een Plusklas en kan er Spaans gevolgd worden.

Brede School

Kinderopvang, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, het zit allemaal onder hetzelfde dak als De Werkschuit. De Brede School kent korte lijnen en is van 7.30 tot 18.30 uur geopend.