OBS De Horn: vernieuwend en in beweging

 

Obs De Horn is een actieve, vooruitstrevende school, die veranderingen in het onderwijs en in de maatschappij op de voet volgt. Het enthousiaste team heeft nadrukkelijk oog voor het cognitieve én het sociale klimaat. Met het aanleren van kennis én vaardigheden, lessen Engels, moderne lesmethoden en leermiddelen en aandacht voor een gezonde leefstijl begeleidt de school kinderen van nu naar de wereld van morgen. Wij houden van uitdagingen.

Sociaal klimaat

De school hecht veel waarde aan een veilig, prettig klimaat voor leerlingen én leerkrachten. Immers, pas als een kind zich prettig voelt, is het in staat om te leren. Het KIVA-programma helpt kinderen aan hun sociale vaardigheden te werken en ongewenst gedrag te voorkomen. Wordt er toch gepest? Dan komt het KIVA-team, bestaande uit leerlingen en een leerkracht, in actie. Daarnaast krijgen de kinderen vanaf groep 5 iedere week een les ‘Rots & Water’ gegevens door een gecertificeerde leerkracht. Tevens wordt er in de bovenbouw aandacht besteed aan zelfverdediging.

International Primary Curriculum (IPC)

Vakken zoals aardrijkskunde en geschiedenis saai? Dat is op De Horn verleden tijd. Op deze IPC school wordt er bij zaakvakken thematisch en vakoverstijgend gewerkt, waarbij de focus ligt op samenwerken, onderzoeken, ontdekken en aanleren van vaardigheden. IPC wordt zoveel als mogelijk aangepast aan de interesses en de mogelijkheden van het kind. Door actief met de leerstof bezig te zijn, wordt het leren zinvol en boeiend…dus effectief.

Anglia-school

Van groep 1 t/m 8 wordt er les in Engels en Engelse les aangeboden. Engels is al jarenlang in het lesprogramma geïntegreerd. Vanaf groep 5 kunnen leerlingen internationaal erkende Anglia-diploma’s behalen.

Leerlingenzorg

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig op reken- of  taalgebied of wellicht op het sociale domein? Wij hebben ‘oog’ voor de aan ons toevertrouwde kinderen en bieden professionele begeleiding.

Gezonde school

Wat is belangrijker dan je gezondheid? Daar moet je daarom zo vroeg mogelijk aan werken om op latere leeftijd problemen te voorkomen. Op De Horn schenken we expliciet aandacht aan bewegen, gezonde voeding en aan relaties en seksualiteit. De Horn is een ‘Gezonde School’ op al deze gebieden.