Nieuwe naam BasisWijk

Jan Kuiper, wethouder voor Onderwijs, onthulde bij onze nieuwjaarsreceptie onze nieuwe naam.

Een nieuw jaar en een nieuwe naam. Op de feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst vierde we de kracht van samen. De sterke waarden verbondenheid, eigenheid en springen als basis voor positieve ontwikkelingen binnen onze organisatie en het onderwijs. Bij onze stichting starten we het nieuwe jaar goed, met een naam die dat weerspiegelt. BasisWijk.

Verbondenheid en samen

In het Calypso theater werd het nieuwe jaar ingeluid en was er vooral ook gezelligheid en tijd om bij te praten. Er heerste een sfeer van iedereen kent elkaar. In de speech van Marion Idema werd teruggekeken op een goed jaar, op de stappen die werden gezet en het belang van verbondenheid in deze tijd. De oproep om samen te laten zien dat het daar niet alleen in ons onderwijs, maar in de gehele samenleving om draait. Marion benoemde de kracht van samen. Laten we elkaar vasthouden, met respect naar elkaar luisteren en er voor elkaar zijn. Met elkaar zijn we meer. In de klas. Op school. Binnen de stichting. In de gemeente. We gaan relaties aan met onze leerlingen, ouders, collega’s en partnerorganisaties. Omdat we elkaar nodig hebben.

Extra feestelijk werd de borrel toen wethouder Kuiper de nieuwe naam kwam onthullen. Onder het doek kwam BasisWijk naar voren. Met de passende slogan “Samen bereiken we meer”. Een krachtige naam en een stevige basis voor alle kinderen, dat is waar we voor gaan. Wethouder Jan Kuiper sprak zijn waardering uit voor de collega’s die hier iedere dag hard aan werken. Ook benoemde hij de prettige samenwerking met name in de stappen die we samen zetten in de uitvoering van het IHP.

Het primaire doel voor het basisonderwijs in de gemeente Wijk bij Duurstede is alle kinderen kwalitatief goed onderwijs bieden. BasisWijk biedt een stevige basis en creëert een veilige omgeving waarin potentie en ontwikkeling centraal staan en het zelfvertrouwen van leerlingen groeit. Passend onderwijs voor álle kinderen, inclusief waar het kan. In samenwerking met verschillende partners. Dat is waar we voor gaan. In het belang van de kinderen van nu, in het belang van de wereldburgers van morgen.

Bij BasisWijk geloven we dat elke leerling een stevige basis verdiend en op school goed moet leren rekenen, lezen en schrijven en volwaardig mee moet kunnen doen in onze maatschappij. We starten het nieuwe jaar goed, met een nieuwe naam die dat weerspiegelt.