Minister Paul geeft startsein voor nieuwe schooljaar op De Toermalijn

In regio midden is iedereen na een heerlijke vakantie klaar voor het nieuwe schooljaar. Op 21 augustus start het schooljaar voor de eerste leerlingen weer. Minister Paul, de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs opent het schooljaar bij OBS de Toermalijn in Cothen. Op het schoolplein wordt zij ontvangen door Roos, Hira en Nick. Directeur Barry Hoogsteyns heet de minister welkom op haar school en zij nodigt de minister uit om het schooljaar officieel te openen. De minister brengt een bezoek aan groep 8, waar zij alles aan de minister mogen vragen.

Startende leerkrachten
Tijdens het bezoek gaat de minister in gesprek met startende leerkrachten en de vraag hoe je zorgt voor goede begeleiding voor startende leerkrachten. Een belangrijke focus binnen Stichting Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede. Binnen Stichting Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede zetten we in op het zelf opleiden van leerkrachten. Op OBS de Toermalijn is er veel ervaring met opleiden en wordt er samengewerkt met het VfPf. We delen onze visie en aanpak met de minister en er zijn startende leerkrachten aanwezig die met de minister in gesprek gaan over hun ervaringen.

Positieve impact
Bestuurder Marion Idema – Weijman is trots dat minister Paul tijdens haar eerste werkbezoek naar de Toermalijn in Cothen komt en voor dit belangrijke thema rond aanpakken van het lerarentekort heeft gekozen. Ze straalt daarmee uit dat de sector en de politiek samen moeten werken aan kwaliteit, kansen en een beter functionerende arbeidsmarkt.
Om goed onderwijs te verzorgen, nu en in de toekomst, is het belangrijk vooruit te kijken en te anticiperen op de krapte in de markt. Toekomstbestendig onderwijs stelt tevens andere eisen aan onze medewerkers en persoonlijke ontwikkeling is essentieel. We zijn een waarderende organisatie die uitgaat van ontwikkeling, vertrouwen en investeren in medewerkers. We geloven dat we werkplezier vergroten door professionele uitwisseling te stimuleren en een beroep te doen op de verantwoordelijkheid van onze medewerkers. Quote: “Onze mensen bepalen het succes van de stichting. Het ontwikkelen van de mensen binnen stichting Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede vinden we heel belangrijk. We zijn een club van kansen en een warme, lerende organisatie. Onze schoolleiders stimuleren dat onze mensen ambities nastreven binnen onze organisatie.”
We bieden opleidingen, vakinhoudelijke ondersteuning en trainingen aan. Iedere startende leerkracht heeft recht op zorgvuldige begeleiding om zich te ontwikkelen tot een zelfverzekerde basisbekwame leerkracht. Het boeien en binden van leerkrachten begint met het bieden van een goede stageplaats aan studenten, een plek waar zij zich kunnen ontwikkelen tot professional. Iedere student krijgt dat wat nodig is om eigen talenten te ontdekken en ontwikkelen.

Regionale samenwerking en begeleiding
In de vereniging Florent, voorheen het Regionaal Transfercentrum, hebben we ons met 19 schoolbesturen verenigd met als doel een gezamenlijke aanpak van het lerarentekort te ontwikkelen. Onze activiteiten zijn gericht op het vergroten van het aantal potentiële leerkrachten en het mogelijk maken van zij-instroom trajecten.
Startende leerkrachten kunnen daarnaast een mentor-on-the-job krijgen via het Vervangingsfonds Participatiefonds (VfPf). Door hun jarenlange ervaring als leerkracht of intern begeleider weten onze schoolopleiders en de mentoren precies wat er bij de start in het onderwijs allemaal komt kijken. Ze helpen de leerkracht op vakinhoudelijk gebied met een goede start, zodat deze snel zelfverzekerd voor de klas staat. En blijft staan!
Binnen Florent werken we actief samen met de vier hogescholen in onze regio. De vijf basisscholen van onze stichting zijn allen opleidingsschool.

Opleidingsscholen
We werken samen met de Opleidingsschool Utrecht-Amersfoort. Op alle scholen hebben we een schoolopleider. Tevens wordt er ruimte gemaakt in de formatie in overlap dagen, om startende leerkrachten en studenten goed te begeleiden.
We kiezen hiervoor omdat: – we graag bijdragen aan het opleiden van nieuwe collega’s;
– we een aantrekkelijke werkgever willen zijn;
– we in willen spelen op het leerkrachtentekort;
– we een bijdrage leveren op de vragen die de snel veranderende maatschappij aan ons onderwijs stelt;
– we invloed willen hebben op het curriculum van de opleiding waardoor theorie en praktijk beter gekoppeld en versterkt kunnen worden;
– we leren van studenten willen koppelen aan het leren van de leerkracht.