Toelaten / Schorsen

Schorsen en verwijderen van leerlingen valt onder de verantwoordelijkheid van het College van Bestuur.
Schorsing is aan de orde wanneer het bestuur bij ernstig wangedrag onmiddellijk moet optreden en er tijd nodig is voor het zoeken naar een oplossing.
Verwijdering is een maatregel bij zodanig ernstig wangedrag dat het bestuur concludeert dat de relatie tussen school en leerling en/of ouder(s) / verzorger(s) onherstelbaar is verstoord. Ook kan verwijdering als maatregel worden ingezet als het bestuur concludeert dat het verzorgen van onderwijs aan een leerling ten koste gaat van het onderwijs aan de overige leerlingen.