Koersplan

BasisWijk bestuurt een vijftal openbare basisscholen, waarvan drie in Wijk bij Duurstede, één in Cothen en één in Langbroek. Iedere school wordt aangestuurd door een directeur. Ongeveer 90 medewerkers verzorgen het onderwijs aan bijna 900 kinderen van 4 tot en met 13 jaar.

 

De scholen functioneren elk als een zelfstandige gemeenschap voor kinderen en ouders, met een eigen directie en onderwijsteam. De stichting wordt geleid door een College van Bestuur, ondersteund door een stafbureau. Het toezicht vindt plaats door een Raad van Toezicht.
In dit strategisch beleidsplan 2021-2025 willen we in beeld brengen hoe de organisatie er over vier jaar uit zou moeten zien. Daarvoor hebben we een missie en een visie geformuleerd. Van daaruit hebben we de centrale doelstellingen van de organisatie bepaald. We presenteren hiermee een strategisch beleidsplan dat voor alle medewerkers in de organisatie een richtsnoer is voor het toekomstig handelen.

 

Het koersplan is in nauwe samenwerking met de directeuren, de stafleden, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht ontwikkeld. Het is ter instemming voorgelegd aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht.