Koersplan

Iedereen binnen BasisWijk werkt aan ons overkoepelende doel: samen voor de beste basis voor ieder kind. We hebben een belangrijke opdracht en willen van betekenis zijn voor de kinderen in Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek. In dit koersplan hebben we opgeschreven hoe we met ons onderwijs willen bijdragen aan de toekomst van onze leerlingen. Het koersplan 2024-2028 is het vertrekpunt voor ons werk, het biedt focus voor de komende vier jaar.

 

Het plan geeft ons een lange-termijnperspectief. Het vormt een kader voor de schoolplannen die onze scholen ontwikkelen. Hiermee geeft ons koersplan zowel houvast als ruimte voor de ontwikkeling van ons onderwijs en de organisatie. Ons koersplan is bestemd voor alle betrokkenen met wie wij samenwerken. In de eerste plaats voor al onze collega’s. Uitgangspunt voor het formuleren van het plan zijn natuurlijk onze directe stakeholders: de leerlingen van Wijk!

 

De koers is ontwikkeld met verschillende collega’s binnen onze organisatie. Leerlingen, leerkrachten, ouders, directeuren, staf, bestuurder en de raad van toezicht. Allemaal hebben zij een bijdrage geleverd. Ook onze partners in de gemeente en andere stakeholders hebben met ons meegedacht. Het is ter instemming voorgelegd aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht.