Klokkenluidersregeling

Onze regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand.

 

 

Voor BasisWijk zijn mevrouw Giti Bàn en de heer Frank Brouwer de externe vertrouwenspersonen. Beide zijn werkzaam bij Stichting School & Veiligheid (www.schoolenveiligheid.nl). U kunt de externe vertrouwenspersonen tijdens kantooruren bereiken via telefoon en email:

Giti Bàn  |  g.ban@schoolenveiligheid.nl  |  030-285 66 08

Frank Brouwer  |  f.brouwer@schoolenveiligheid.nl  |  030-285 66 35