AVG

Informatie en ICT zijn noodzakelijk in de ondersteuning van het onderwijs. Omdat we met persoonsgegevens (van leerkrachten, leerlingen en anderen) werken, is privacywetgeving daarop van toepassing. Deze wetgeving bepaalt niet alleen onder welke voorwaarden persoonsgegevens gebruikt mogen worden, maar geeft ook aan dat er passende technische en organisatorische maatregelen genomen moeten worden om de persoonsgegevens te beschermen.

 

Het handboek Informatiebeveiliging en Privacy is bedoeld als informatiebron voor alle medewerkers van Stichting Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede. Hierin staan de afspraken die we met elkaar gemaakt hebben over informatiebeveiliging en privacy. Niet alleen vanuit de wetgeving, maar ook op basis van de normen en waarden, die wij vanuit onze visie op onderwijs met elkaar delen en uitdragen.

Met dit document wordt voldaan aan de wettelijke informatieplicht conform Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die in mei 2018 is ingegaan.

 

 

Het Privacy Protocol is het document waarin nauwkeurig en op een begrijpelijke manier beschreven is welke persoonsgegevens binnen de stichting worden verwerkt en met welk doel. Ook is hierin te lezen wie toegang heeft tot deze gegevens, hoe de gegevens zijn beveiligd en met wie ze uitgewisseld mogen worden. Met het protocol voldoet het bestuur aan zijn wettelijke informatieplicht.

 

 

Het Datalekken protocol biedt een handleiding voor de professionele melding, beoordeling en afhandeling van beveiligingsincidenten en datalekken. Het doel hiervan is het voorkomen van beveiligingsincidenten en datalekken. Dit protocol is van toepassing op de gehele organisatie.

 

 

Mevrouw C.M. van Wijk is onze onze bureaumanager (c.vanwijk@basiswijk.nl) met taken van Privacy Officer.

Mevrouw José Schildwacht van de CED groep (j.schildwacht@cedgroep.nl) is onze externe functionaris voor de gegevensbescherming.