Een mooi verhaal in de nieuwsbrief van Samenwerkingsverband ZOUT

Op basisschool Piet de Springer zijn alle kinderen uit het dorp Langbroek welkom. Ook als ze extra ondersteuning nodig hebben. Een mooi voorbeeld van inclusiever onderwijs. Ib’er Chris Uit den Bogaard en leerkracht Ella Blaauw vertellen waarom de school dit zo belangrijk vindt en wat het vraagt van het team.