Declareren

Declaratie voor medewerkers

Alle declaraties kan je indienen via de Talent app van VISMA of via mijn talent in jouw onderwijsdashboard van Groenendijk.

Deze declaratie wordt bij je salaris uitbetaald.

 

Declaratie voor externen

Je kan ook via een declaratieformulier declareren. Stuur het declaratieformulier van BasisWijk samen met de factuur/bon(nen) naar het factuuradres de school.

LET OP! Dit moet in PDF en in één bestand.

( Het is een geautomatiseerd systeem en kan geen foto’s en excelbestanden verwerken.)

 

De Piet de Springer: facturen.18FF@groenendijk.nl

De Toermalijn: facturen.04HS@groenendijk.nl

De Werkschuit: facturen.09DW@groenendijk.nl

Het Anker: facturen.09ZU@groenendijk.nl

De Horn: facturen.23DF@groenendijk.nl

Deze declaraties worden niet via je salaris uitbetaald, maar rechtstreeks op het rekeningnummer dat je invult op het declaratieformulier.