Brede school Het Anker: verbinding en vertrouwen

 

Samenwerken en eigenaarschap van het eigen leertraject zijn sleutelwoorden op Brede school Het Anker. De deskundige leerkrachten begeleiden de leerlingen in het ontdekken van talenten, interesses en leerbehoeften, waarbij zij elk kind de vrijheid geven die het aankan. De school, die deel uitmaakt van de nieuwe Brede School Het Anker, zoekt bovendien bewust de verbinding op.

Eigenaar leertraject

Invloed op het eigen leerproces. Het kind de vrijheid geven die het aankan, maar wel binnen een duidelijke structuur, zodat het verantwoordelijkheid leert dragen en met plezier leert. Dat is het onderwijs dat Het Anker voor ogen heeft en stap voor stap vormgeeft.

Taalklas

Voor kinderen uit oorlogsgebieden die een verblijfsvergunning hebben, maar de Nederlandse taal nog niet beheersen, is er een fulltime Taalklas. In een groep waar veiligheid en voorspelbaarheid de basis vormen, wordt gespeeld, gezongen, gepraat en geleerd.

Explora-klas

Hoogbegaafde leerlingen krijgen in de Explora-klassen uitdagend onderwijs op hun eigen niveau. Zij gaan sneller door de reguliere lesstof, waardoor er tijd is voor extra vakken zoals leren leren, techniek, kunst, filosofie en Chinees.

Leerplein

Leerlingen uit reguliere groepen, speciaal onderwijs, Taalklas en Explora ontmoeten elkaar regelmatig in de units op het leerplein om samen aan projecten en thema’s te werken, ieder vanuit eigen talenten. De school hecht nadrukkelijk aan inclusief onderwijs, waarbij kinderen elkaar leren kennen, respecteren, waarderen en helpen. Insluiten zonder uit te sluiten.

IPC-school

Als International Primary Curriculum school wordt er bij zaakvakken thematisch en vakoverstijgend gewerkt. De focus ligt op samenwerken, onderzoeken en ontdekken, zoveel mogelijk aangepast aan individuele interesses en mogelijkheden. Door actief met de leerstof bezig te zijn, wordt leren leuk, zinvol en boeiend, en halen leerlingen het beste uit zichzelf.

Verbinding op de pedagogische lijn

Door samen te werken met de ouders en met de partners binnen Het Anker – OBS Het Anker, SBO Het Anker, kinderopvang KMN Kind & Co, peuterspeelzaal en Loket Wijk – leren leerlingen elkaar te respecteren en te waarderen en zijn er, indien nodig, korte lijnen naar jeugdhulp en maatschappelijke organisaties.